Polityka prywatności i plików cookies

Cześć, dzień dobry!
Jeżeli tutaj trafiłeś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to
rozumiem, dlatego oddaję w Twoje ręce dokument, w którym w jednym miejscu znajdziesz
zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych
technologii śledzących w związku z funkcjonowaniem strony internetowej
www.karolantczak.pl.

Informacja formalna na początek – administratorem strony jest Karol Antczak prowadzący
działalność gospodarczą „Karol Antczak Dietetyka”, Taczanów Drugi 23 63-300 Pleszew,
NIP:6080049677.
Niniejsza polityka prywatności została skonstruowana w formie pytań i odpowiedzi. Wybór
takiej formy został podyktowany dbałością o przejrzystość i czytelność prezentowanych Ci
informacji. Poniżej znajdziesz spis treści niniejszej polityki odpowiadający pytaniom, na które
kolejno odpowiadam.

1. Kto jest administratorem danych osobowych?
2. Z kim możesz kontaktować się w sprawie danych osobowych?
3. Jakie informacje na twój temat posiadam?
4. Skąd mam twoje dane osobowe?
5. Czy twoje dane są bezpieczne?
6. W jakich celach przetwarzam twoje dane osobowe?
7. Jak długo będę przechowywać twoje dane osobowe?
8. Kim są odbiorcy twoich danych osobowych?
9. Czy przekazuję twoje dane do państw trzecich?
10. Czy korzystam z profilowania?
11. Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem danych?
12. Czy korzystam z cookies i czym one właściwie są?
13. Na jakiej podstawie korzystam z plików cookies?
14. Czy możesz wyłączyć pliki cookies?
15. W jakich celach korzystam z plików cookies własnych?
16. Jakie pliki cookies podmiotów trzecich są wykorzystywane?
17. Czy śledzę twoje zachowania podejmowane w ramach mojej strony internetowej?
18. Czy kieruję do ciebie targetowane reklamy?
19. W jaki sposób możesz zarządzać swoją prywatnością?
20. Czym są logi serwera?
21. Czy jest jeszcze coś, o czym powinieneś wiedzieć?
22. Czy ta polityka prywatności może podlegać zmianom?

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz
skontaktować się ze mną, wysyłając wiadomość na adres karolantczakontakt@gmail.com

# 1: Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Karol Antczak prowadzący działalność
gospodarczą „Karol Antczak Dietetyka”, Taczanów Drugi 23 63-300 Pleszew,
NIP:6080049677.

# 2: Z kim możesz kontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych
osobowych?

W ramach wdrożenia ochrony danych osobowych w mojej organizacji, została podjęta
decyzja o niewyznaczaniu inspektora ochrony danych osobowych z uwagi na fakt, że w mojej
sytuacji nie jest to obowiązkowe. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz
szeroko pojętą prywatnością możesz kontaktować się pod adresem e-mail
karolantczakontakt@gmail.com.

# 3: Jakie informacje na Twój temat posiadam?

W zależności od celu, mogę przetwarzać następujące informacje na Twój temat:
 imię i nazwisko,
 adres zamieszkania,
 adres wykonywania działalności gospodarczej,
 numer NIP,
 adres e-mail,
 numer telefonu,
 dane zawarte w korespondencji e-mail,
 szczegóły zamówień składanych w sklepie internetowym,
 numer rachunku bankowego,
 adres IP,
 przybliżona lokalizacja,
 wizerunek (zdjęcie profilowe),
 statystyki związane z otrzymywanymi newsletterami,
 ulubiony klient poczty,
 zainteresowania określonymi tematami,
 treść komentarzy / opinii dodanych na stronie.
Zakres przetwarzanych danych opisaliśmy precyzyjnie w odniesieniu do każdego celu
przetwarzania. Informacje w tym zakresie znajdują się w dalszej części niniejszej polityki.
Co więcej, korzystam z narzędzi, które gromadzą na Twój temat szereg informacji
związanych z korzystaniem z mojej strony internetowej. Chodzi, w szczególności, o
następujące informacje:
 informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej,
 przeglądane podstrony,
 czas spędzony na stronie,

3

 przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,
 kliknięcia w poszczególne linki,
 źródło, z którego przechodzisz do strony,
 przedział wieku, w którym się znajdujesz,
 Twoja płeć,
 Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości.
 Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.
Informacja te określane są w dalszej części niniejszej polityki prywatności jako „Informacje
Anonimowe”.
Informacje Anonimowe same w sobie nie mają, w mojej ocenie, charakteru danych
osobowych, ponieważ nie pozwalają mi na Twoją identyfikację oraz nie zestawiam ich z
typowymi danymi osobowymi, jakie gromadzę na Twój temat. Niemniej jednak, biorąc pod
uwagę rygorystyczne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i podzielone
zdania wśród prawników, z ostrożności, na wypadek, gdyby Informacjom Anonimowym
został przypisany charakter danych osobowych, zawarte zostały w niniejszej polityce
prywatności również szczegółowe wyjaśnienia w zakresie przetwarzania tych informacji.
Ponieważ informacje Anonimowe gromadzone są przez zewnętrzne narzędzia, z których
korzystam (narzędzia zostały szczegółowo omówione w dalszej części polityki prywatności),
Informacje Anonimowe przetwarzane są również przez dostawców narzędzi na zasadach
wynikających z ich regulaminów oraz polityk prywatności.
Informacje Anonimowe wykorzystywane są również przez dostawców poszczególnych
narzędzi do świadczenia i ulepszania usług, zarządzania nimi, opracowywania nowych usług,
mierzenia skuteczności reklam, ochrony przez oszustwami i nadużyciami, a także
personalizowania treści i reklam wyświetlanych w poszczególnych serwisach, witrynach i
aplikacjach.

# 4: Skąd mam Twoje dane osobowe?

W większości przypadków sam je przekazujesz. Dzieje się tak, gdy:
 rejestrujesz konto użytkownika,
 składasz zamówienie,
 przesyłasz reklamację lub odstępujesz od umowy,
 zapisujesz się do newslettera,
 dodajesz komentarz / opinię,
 kontaktujesz się za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 obserwujesz profile w mediach społecznościowych lub wchodzisz w interakcję z
treściami publikowanymi w mediach społecznościowych.

Ponadto, część informacji na Twój temat może być automatycznie gromadzona przez
narzędzia, z których korzystam:
 mechanizm strony i systemu newsletterowego gromadzą Twój adres IP,
 mechanizm systemu newsletterowego gromadzi informacje na temat Twojej
aktywności w odniesieniu do treści przesyłanych Ci w ramach newslettera, takich jak
otwarcia wiadomości, klikanie w linki itp.,
 narzędzia zewnętrzne wykorzystujące pliki cookies (narzędzia zostały szczegółowo
opisane w dalszej części polityki prywatności) gromadzą Informacje Anonimowe
związane z Twoimi działaniami podejmowanymi w ramach strony.

# 5: Czy Twoje dane są bezpieczne?

Dbam o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Przeanalizowałem ryzyka, jakie wiążą
się z poszczególnymi procesami przetwarzania Twoich danych, a następnie wdrożyłem
odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Na bieżąco monitoruję
stan infrastruktury technicznej, szkolę personel, przyglądam się stosowanym procedurom,
wprowadzam konieczne usprawnienia. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Twoich
danych osobowych, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem
karolantczakontakt@gmail.com.

# 6: W jakich celach przetwarzam Twoje dane osobowe?

Tych celów jest więcej niż jeden. Poniżej znajduje się ich lista, a następnie bardziej
szczegółowe omówienie. Poszczególnym celom przyporządkowane zostały również
odpowiednie podstawy prawne przetwarzania:
 obsługa konta użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 obsługa zamówienia – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 odzyskiwanie porzuconego koszyka – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 obsługa reklamacji lub odstąpienia od umowy – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 obsługa newslettera – art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 obsługa komentarzy – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 obsługa korespondencji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 realizacja obowiązków podatkowych i księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku
z właściwymi przepisami prawa podatkowego,
 tworzenie archiwum na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub
dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 tworzenie grup odbiorców na Facebooku – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

 obsługa mediów społecznościowych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 analiza i statystyka z wykorzystaniem wyłącznie Informacji Anonimowych – art. 6 ust.
1 lit. f RODO,
 marketing własny z wykorzystaniem wyłącznie Informacji Anonimowych – art. 6 ust.
1 lit. f RODO,
 zapewnienie funkcjonowania odtwarzacza YouTube oraz SoundCloud, wtyczek
społecznościowych oraz komentarzy Disqus z wykorzystaniem wyłącznie Informacji
Anonimowych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Konto użytkownika – szczegóły
Zakładając konto użytkownika, musisz podać dane niezbędne do założenia konta: adres e-
mail oraz hasło. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta.
W ramach edycji danych konta możesz podać swoje dalej idące dane, w szczególności dane,
które mogą być wykorzystywane przy składaniu zamówień, takie jak imię i nazwisko, adres
zamieszkania lub miejsca wykonywania działalności, numer NIP, numer telefonu. W ramach
edycji danych konta możesz również ustawić swój awatar, np. zdjęcie profilowe obejmujące
wizerunek.
Jeżeli zakładasz konto poprzez integrację z kontem w serwisie społecznościowym, na
podstawie Twojej uprzedniej autoryzacji uzyskam dostęp do określonych danych
zgromadzonych w ramach konta w serwisie społecznościowym (imię i nazwisko, adres e-
mail, zdjęcie profilowe).
Ponadto, mój system wykorzystywany do obsługi kont użytkowników zapisuje Twój numer
IP, z którego korzystałeś, rejestrując konto użytkownika.
W każdej chwili możesz zmodyfikować informacje na Twój temat przekazane w związku z
rejestracją konta użytkownika. W sytuacji jednak, w której założyłeś konto z wykorzystaniem
integracji z kontem w serwisie społecznościowym, dane pobrane z tego serwisu
społecznościowego nie są możliwe do zmodyfikowania.
Dane przekazane przez Ciebie w związku z założeniem konta przetwarzane są w celu
świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną polegającej na zapewnieniu Ci
możliwości korzystania z konta użytkownika. Usługa ta świadczona jest na podstawie umowy
zawieranej na zasadach opisanych w regulaminie, co oznacza, że w tym zakresie podstawą
prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Dane będą przechowywane przez czas funkcjonowania konta użytkownika, a następnie do
czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z usługą konta użytkownika.

Zamówienia – szczegóły

Składając zamówienie, musisz podać dane niezbędne do jego realizacji: adres e-mail, imię i
nazwisko, dane do faktury.
Ponadto, system wykorzystywany do obsługi procesu zamówienia, zapisuje Twój numer IP, z
którego korzystałeś, składając zamówienie.
Każde zamówienie zapisywane jest w bazie, co oznacza, że Twoim danym osobowym
przypisanym do zamówienia towarzyszą również informacje dotyczące zamówienia takie jak
data i godzina złożenia zamówienia, numer identyfikacyjny zamówienia, identyfikator
transakcji, przedmiot zamówienia, cena, sposób i termin płatności, data i godzina pobrania
zakupionych treści cyfrowych.
Dane zgromadzone w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu:
 wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z właściwymi przepisami
regulującymi kwestie wystawiania faktur),
 uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej oraz realizacji pozostałych
obowiązków podatkowych i księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z
właściwymi przepisami regulującymi kwestie obowiązków podatkowych i
księgowych),
 włączenia do archiwum na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub
dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Dane o zamówieniach przetwarzane są przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a
następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.
Pamiętaj również, że mam obowiązek przechowywać dokumentację księgową, która może
zawierać Twoje dane osobowe, przez okres wymagany przepisami prawa.
W każdej chwili możesz uzyskać dostęp do danych o swoich zamówieniach. Sprostowanie
tych danych nie jest jednak możliwe, za wyjątkiem noty lub faktury korygującej, jeżeli została
wystawiona błędnie. Informuję Cię, że do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z
umowy widzę swój nadrzędny interes w przechowywaniu danych o zamówieniach.

Odzyskiwanie porzuconego koszyka – szczegóły
Jeżeli rozpoczniesz proces składania zamówienia, ale go nie ukończysz, mój system odnotuje
ten fakt, aktywując mechanizm odzyskania porzuconego koszyka. Mechanizm ten polega na
tym, że przez jakiś czas będę wysyłać do Ciebie wiadomości przypominające o możliwości
finalizacji zamówienia. Opieram się w tym zakresie na moim prawnie uzasadnionym
interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Interes ten polega na marketingu
własnych produktów i usług. Możesz sprzeciwić się otrzymywaniu wiadomości w ramach

mechanizmu odzyskiwania porzuconych koszyków, klikając w stosowny link zawarty w
otrzymanej wiadomości.

Reklamacje i odstąpienia od umowy – szczegóły
Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz dane osobowe
zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuję imię i
nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od
umowy.
Dane przekazane w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy
wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od
umowy, a następnie w celach archiwalnych, co stanowi prawnie uzasadniony interes (art. 6
ust. 1 lit. f RODO).
Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub
procedury odstąpienia. Dokumenty reklamacyjne będą przechowywane do czasu upływu
terminu uprawnień z rękojmi. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy będą przechowywane
wraz z dokumentacją księgową przez okres wymagany przez przepisy prawa.

Newsletter – szczegóły
Zapisując się do newslettera, przekazujesz swoje imię oraz adres e-mail. Podanie danych jest
dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.
Ponadto, system wykorzystywany do obsługi newslettera, zapisuje Twój numer IP, z którego
korzystałeś, zapisując się do newslettera, określa Twoją przybliżoną lokalizację, klienta
poczty, z którego korzystasz do obsługi poczty e-mail oraz śledzi Twoje działania
podejmowane w związku z wysyłanymi do Ciebie wiadomościami. W związku z tym,
posiadam również informacje, które wiadomości otworzyłeś, w ramach których wiadomości
kliknąłeś w linki itp.
Dane przekazane przez Ciebie w związku z zapisem do newslettera, wykorzystywane są w
celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art.
6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.
Jeżeli chodzi o przetwarzanie informacji, które nie pochodzą od Ciebie, a zostały zebrane
automatycznie przez system mailingowy, opieram się w tym zakresie na moim prawnie
uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającym na analizie zachowań
subskrybentów newslettera w celu optymalizacji działań mailingowych.
W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w dedykowany
link znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera lub po prostu
kontaktując się ze mną.

Pomimo rezygnacji z newslettera, Twoje dane będą nadal przechowywane w bazie w celu
identyfikacji subskrybenta powracającego oraz ewentualnej obrony roszczeń związanych z
wysyłaniem Ci newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania faktu udzielenia przez
Ciebie zgody na otrzymywanie newslettera oraz chwili jej wycofania, co stanowi prawnie
uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
W każdej chwili możesz zmodyfikować swoje dane podane na potrzeby otrzymywania
newslettera klikając w stosowny link widoczny w każdej wiadomości wysyłanej w ramach
newslettera lub po prostu kontaktując się ze mną.

Komentarze / opinie – szczegóły
Dodając komentarz, musisz podać przynajmniej nazwę użytkownika, która będzie przypisana
do komentarza (nazwa może zawierać dane osobowe, jak np. imię lub nazwisko) oraz adres
e-mail. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne by dodać komentarz.
System komentarzy obsługiwany jest przez zewnętrznego dostawcę – Disqus, Inc.
Korzystanie z systemu komentarzy podlega regulaminowi oraz polityce prywatności Disqus.
Disqus jest samodzielnym, niezależnym podmiotem świadczącym na Twoją rzecz usługi
drogą elektroniczną oraz przetwarzającym Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem z
tych usług. Z systemu Disqus możesz korzystać bez konieczności tworzenia konta
użytkownika albo jako zarejestrowany użytkownik po uprzedniej rejestracji – decyzja w tym
zakresie należy do Ciebie.
Dodany przez Ciebie komentarz wraz z Twoimi danymi upublicznionymi w ramach ustawień
Disqus będzie widoczny na stronie. Komentarz możesz w każdej chwili zmodyfikować oraz
usunąć.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku systemu
komentarzy jest prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a
który polega w tym przypadku na obsłudze systemu komentarzy.

Obsługa korespondencji – szczegóły
Kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz
swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności adres e-mail oraz
imię i nazwisko. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.
Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą
przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes. Podstawą
prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest również prawnie uzasadniony interes w
postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby zapewnienia sobie możliwości wykazania
określonych faktów w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jestem w stanie jednoznacznie
określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii
korespondencji, jaką ze mną prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać
się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędne interesy,
np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Obowiązki podatkowe i księgowe – szczegóły
Jeżeli wystawiam na Twoją rzecz fakturę, to wchodzi ona w skład dokumentacji księgowej,
która będzie przechowywana przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa. Twoje dane
osobowe są w takiej sytuacji przetwarzane w celu realizacji ciążących na mnie obowiązków
podatkowych i księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z właściwymi przepisami
regulującymi kwestie obowiązków podatkowych i księgowych).

Archiwum – szczegóły
W ramach opisu poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych wskazane zostały
terminy przechowywania danych osobowych. Terminy te często związane są z archiwizacją
określonych danych na potrzeby zapewnienia sobie możliwości wykazania określonych
faktów w przyszłości, odtworzenia przebiegu współpracy z klientem, wymienionej
korespondencji, obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń. Opieram się w tym zakresie na
prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Grupy odbiorców – szczegóły
Twój adres e-mail przechowywany w bazie newsletterowej lub w bazie sklepu może zostać
przesłany do serwisu Facebook w celu stworzenia grupy odbiorców reklam z wykorzystaniem
tegoż adresu e-mail.
Podczas korzystania z tej funkcji adres e-mail jest hashowany przed przesłaniem go do
serwisu Facebook w celu utworzenia grupy odbiorców.
Adres e-mail zostanie użyty w procesie dopasowania prowadzonym przez serwis Facebook.
Facebook nie udostępnia adresu e-mail osobom trzecim ani innym reklamodawcom i usuwa
adres e-mail niezwłocznie po zakończeniu procesu dopasowywania.
Facebook wdrożył procesy i procedury zapewniające poufność i bezpieczeństwo
przesyłanego mu adresu e-mail i zbioru identyfikatorów użytkowników Facebooka
tworzących grupę odbiorców powstałą z wykorzystaniem adresu e-mail między innymi
poprzez stosowanie technicznych i fizycznych zabezpieczeń.

Stworzenie grupy odbiorców reklam na Facebooku z wykorzystaniem Twojego adresu e-mail
stanowi prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W każdej
chwili możesz sprzeciwić się wykorzystywaniu Twojego adresu e-mail w tym celu, wystarczy,
że napiszesz do mnie w tej sprawie na adres karolantczakontakt@gmail.com.

Media społecznościowe – szczegóły
Jeżeli obserwujesz moje profile w serwisach społecznościowych lub wchodzisz w interakcję z
treściami publikowanymi przeze mnie w mediach społecznościowych, w naturalny sposób
widzę Twoje dane, które są publicznie dostępne w Twoim profilu społecznościowym.
Przetwarzam te dane wyłącznie w obrębie danego serwisu społecznościowego i wyłącznie w
celu obsługi danego serwisu społecznościowego, co stanowi prawnie uzasadniony interes, o
którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Korzystanie przez Ciebie z serwisów społecznościowych podlega regulaminom i politykom
prywatności administratorów tych serwisów, a ci administratorzy świadczą na Twoją rzecz, w
pełni samodzielnie i niezależnie, usługi drogą elektroniczną.
Zachęcam Cię do świadomego korzystania z serwisów społecznościowych i dbania o swoją
prywatność w ich obrębie, w szczególności poprzez rozważny dobór upublicznianych treści i
zarządzanie ustawieniami prywatności.

Analiza i statystyka – szczegóły
Prowadzę działania analityczne i statystyczne z wykorzystaniem narzędzi opisanych
szczegółowo w dalszej części polityki prywatności. W ramach narzędzi analitycznych mam
dostęp wyłącznie do Informacji Anonimowych.
Tak jak wspomniane zostało wcześniej, Informacje Anonimowe same w sobie nie mają, w
mojej ocenie, charakteru danych osobowych, ponieważ nie pozwalają mi na Twoją
identyfikację oraz nie zestawiam ich z typowymi danymi osobowymi, jakie gromadzę na Twój
temat. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę rygorystyczne orzecznictwo Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej i podzielone zdania wśród prawników, z ostrożności, na
wypadek, gdyby Informacjom Anonimowym został przypisany charakter danych osobowych,
zawarte zostały w niniejszej polityce prywatności również szczegółowe wyjaśnienia w
zakresie przetwarzania tych informacji.
Przetwarzanie Informacji Anonimowych opieram na prawnie uzasadnionym interesie, o
którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes polega na tworzeniu,
przeglądaniu i analizowaniu statystyk związanych z aktywnością użytkowników na stronie w
celu wyciągania wniosków pozwalających na późniejszą optymalizację strony internetowej.
Nie jestem w stanie zapewnić Ci dostępu do Informacji Anonimowych na Twój temat,
ponieważ żadnych z Informacji Anonimowych nie jesteśmy w stanie przypisać do żadnego

konkretnego użytkownika. Z poziomu narzędzi zewnętrznych mamy wgląd wyłącznie do
zbioru statystyk i informacji nieprzypisanych do konkretnych osób.
Możesz natomiast sprzeciwić się przetwarzaniu Informacji Anonimowych na Twój temat,
wyłączając pliki cookies narzędzi zewnętrznych w ustawieniach plików cookies
wywoływanych poprzez kliknięcie w stosownej treści link w stopce strony.

Marketing własny – szczegóły
Prowadzę działania marketingowe z wykorzystaniem narzędzi zewnętrznych opisanych
szczegółowo w dalszej części polityki prywatności. W ramach narzędzi marketingowych mam
dostęp wyłącznie do Informacji Anonimowych.
Tak jak wspomniane zostało wcześniej, Informacje Anonimowe same w sobie nie mają, w
mojej ocenie, charakteru danych osobowych, ponieważ nie pozwalają mi na Twoją
identyfikację oraz nie zestawiam ich z typowymi danymi osobowymi, jakie gromadzę na Twój
temat. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę rygorystyczne orzecznictwo Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej i podzielone zdania wśród prawników, z ostrożności, na
wypadek, gdyby Informacjom Anonimowym został przypisany charakter danych osobowych,
zawarte zostały w niniejszej polityce prywatności również szczegółowe wyjaśnienia w
zakresie przetwarzania tych informacji.
Przetwarzanie Informacji Anonimowych opieram na prawnie uzasadnionym interesie, o
którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes polega na tworzeniu
Niestandardowych Grup Odbiorców w oparciu o Informacje Anonimowe oraz targetowaniu
reklam w oparciu o Informacje Anonimowe, które to działania mieszczą się w ramach
marketingu własnych produktów i usług.
Nie jestem w stanie zapewnić Ci dostępu do Informacji Anonimowych na Twój temat,
ponieważ żadnych z Informacji Anonimowych nie jesteśmy w stanie przypisać do żadnego
konkretnego użytkownika. Z poziomu narzędzi zewnętrznych mamy wgląd wyłącznie do
zbioru statystyk i informacji nieprzypisanych do konkretnych osób.
Możesz natomiast sprzeciwić się przetwarzaniu Informacji Anonimowych na Twój temat,
wyłączając pliki cookies narzędzi zewnętrznych w ustawieniach plików cookies
wywoływanych poprzez kliknięcie w stosownej treści link w stopce strony.

Narzędzia dodatkowe – szczegóły
Osadzamy na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube, nagrania audio z serwisu
SoundCloud, korzystamy z wtyczek społecznościowych oraz komentarzy Disqus. Wszystkie te
narzędzia przetwarzają Informacje Anonimowe.

Tak jak wspomniane zostało wcześniej, Informacje Anonimowe same w sobie nie mają, w
mojej ocenie, charakteru danych osobowych, ponieważ nie pozwalają mi na Twoją
identyfikację oraz nie zestawiam ich z typowymi danymi osobowymi, jakie gromadzę na Twój
temat. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę rygorystyczne orzecznictwo Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej i podzielone zdania wśród prawników, z ostrożności, na
wypadek, gdyby Informacjom Anonimowym został przypisany charakter danych osobowych,
zawarte zostały w niniejszej polityce prywatności również szczegółowe wyjaśnienia w
zakresie przetwarzania tych informacji.
Przetwarzanie Informacji Anonimowych opieram na prawnie uzasadnionym interesie, o
którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes polega w tym przypadku na
zapewnieniu możliwości korzystania z dodatkowych funkcji na stronie.
Nie jestem w stanie zapewnić Ci dostępu do Informacji Anonimowych na Twój temat,
ponieważ żadnych z Informacji Anonimowych nie jesteśmy w stanie przypisać do żadnego
konkretnego użytkownika. Z poziomu narzędzi zewnętrznych mamy wgląd wyłącznie do
zbioru statystyk i informacji nieprzypisanych do konkretnych osób.
Możesz natomiast sprzeciwić się przetwarzaniu Informacji Anonimowych na Twój temat,
wyłączając pliki cookies narzędzi zewnętrznych w ustawieniach plików cookies
wywoływanych poprzez kliknięcie w stosownej treści link w stopce strony.

# 7: Jak długo będę przechowywać Twoje dane osobowe?

Okresy przechowywania danych zostały wskazane odrębnie w stosunku do każdego celu
przetwarzania. Odnajdziesz te informacje w ramach szczegółów poświęconych każdemu
odrębnemu celowi przetwarzania. Większość danych usuwanych jest po upływie terminu
przedawnienia roszczeń.

# 8: Kim są odbiorcy Twoich danych osobowych?

Zaryzykuję stwierdzenie, że współczesny biznes nie jest w stanie obejść się bez usług
świadczonych przez podmioty trzecie. Ja również z takich usług korzystam. Część z tych usług
wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Zewnętrzni usługodawcy, którzy
biorą udział w przetwarzaniu Twoich danych osobowych, to:
 OVH Sp.zoo jest spółką zależną spółki OVH Groupe SAS, zarejestrowanej w Rejestrze
Handlowym Spółek w Lille pod numerem 537 407 926, z siedzibą pod adresem 2, rue
Kellermann, 59100 Roubaix – hostingodawca, który przechowuje dane na serwerze,
 OVH Sp.zoo jest spółką zależną spółki OVH Groupe SAS, zarejestrowanej w Rejestrze
Handlowym Spółek w Lille pod numerem 537 407 926, z siedzibą pod adresem 2, rue
Kellermann, 59100 Roubaix – dostawca usługi chmury obliczeniowej, w której
przechowywane są pliki mogące zawierać Twoje dane osobowe,

 Mailer lite – dostawca systemu mailingowego, w którym przechowywane są Twoje
dane, jeżeli jesteś subskrybentem newslettera,
 zleceniobiorcy lub podwykonawcy świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej,
który uzyskuje dostęp do danych, jeżeli prowadzone prace techniczne dotyczą
obszarów, w których znajdują się dane osobowe,
 pozostali podwykonawcy, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań
wymaga takowego dostępu.
 Google LLC – w celu korzystania z poczty Gmail oraz Google Analytics;
 Facebook Inc. – w celu prowadzenia fanpage’a o nazwie Karol Antczak Dietetyka
odpowiedzi na zapytania klientów wysłane poprzez Messenger lub w wiadomości na
fanpage, a także w wiadomościach prywatnych, w celu prowadzenia interakcji z
osobami korzystającymi z fanpage’a,
Wszystkie podmioty wymienione powyżej przetwarzają Twoje dane na podstawie zawartych
umów powierzenia przetwarzania danych osobowych i gwarantują odpowiedni poziom
ochrony danych osobowych.
Jeżeli zajdzie taka potrzeba, Twoje dane mogą być udostępnione radcy prawnemu lub
adwokatowi związanemu tajemnicą zawodową. Potrzeba może wynikać z konieczności
skorzystania z pomocy prawnej wymagającej dostępu do Twoich danych osobowych.
Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie
niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych. Chodzi w
szczególności o wszelkie deklaracje, raporty, sprawozdania i inne dokumenty księgowe, w
których znajdują się Twoje dane osobowe.
Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, Twoje dane osobowe mogą być
udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do
danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy,
prokuratury.
Co więcej, gdy chodzi o Informacje Anonimowe, dostęp do nich mają dostawcy narzędzi lub
wtyczek, które gromadzą Informacje Anonimowe. Dostawcy tych narzędzi są samodzielnymi
administratorami danych w nich gromadzonych i mogą udostępniać te dane na zasadach
określonych przez siebie we własnych regulaminach i politykach prywatności, na co nie mam
wpływu.

# 9: Czy przekazuję Twoje dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

Tak, część operacji przetwarzania Twoich danych osobowych może wiązać się z ich
przekazywaniem do państw trzecich.
Przekazuję Twoje dane osobowe do państw trzecich w związku z korzystaniem z narzędzi,
które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, w
szczególności w USA. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony

danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w
szczególności poprzez korzystanie ze standardowych klauzul umownych.
Przypominam w tym miejscu również, że korzystam z narzędzi zewnętrznych, które mogą
gromadzić Informacje Anonimowe. Wspominałem o tym już kilkukrotnie w ramach niniejszej
polityki, w tym również w odpowiedzi na poprzednie pytanie. Dostawcy tych narzędzi często
wykorzystują do przechowywania gromadzonych informacji serwery zlokalizowane na
terenie całego świata, w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA).

# 10: Czy korzystam z profilowania?

Czy podejmuję w sposób
zautomatyzowany decyzje na podstawie Twoich danych osobowych?
Nie podejmuję wobec Ciebie decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w
podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały.
Owszem, korzystam z narzędzi, które mogę podejmować określone działania w zależności od
informacji zebranych w ramach mechanizmów śledzących, ale uważam, że działania te nie
mają istotnego wpływu na Ciebie, ponieważ nie różnicują Twojej sytuacji jako klienta, nie
wpływają na warunki umowy, jaką możesz zawrzeć itp.
Korzystając z określonych narzędzi, mogę np. kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy
w oparciu o wcześniejsze działania podjęte przez Ciebie w ramach strony czy też
podpowiadać Ci produkty, które mogą Cię zainteresować. Mowa tutaj o tzw. reklamie
behawioralnej. Zachęcam Cię do pogłębienia wiedzy na temat reklamy behawioralnej, w
szczególności w zakresie kwestii związanych z prywatnością. Szczegółowe informacje, wraz z
możliwością zarządzania ustawieniami w zakresie reklamy behawioralnej, znajdziesz  tutaj .
Podkreślam, że w ramach narzędzi, z których korzystam mam dostęp wyłącznie do Informacji
Anonimowych. Informacje te przechowywane są na serwerach dostawców poszczególnych
narzędzi, a serwery te najczęściej mogą znajdować się na całym świecie.

# 11: Jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich
danych osobowych:
 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, aby Twoje dane
były przetwarzane, możesz domagać się ich usunięcia),
 prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abym przetwarzanie

danych zostało ograniczone wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania
uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli w Twojej opinii mam nieprawidłowe dane lub
przetwarzam je bezpodstawnie),
 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do
sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu; powinieneś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia
zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem; przestanę przetwarzać Twoje dane
w tych celach, chyba że wykażę, że podstawy przetwarzania danych są nadrzędne
wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są mi niezbędne do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń),
 prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane
osobowe, które dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz zlecić
przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
 prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką
zgodę wyraziłeś,
 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzam
dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).
Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w
art. 16 – 21 RODO. Zachęcam do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważam
za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą
przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych
osobowych.
Podkreślam, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz,
że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych doszło do naruszenia przepisów o ochronie
danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Zawsze możesz również zwrócić się z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane
na Twój temat posiadam oraz w jakich celach je przetwarzam. Wystarczy, że wyślesz
wiadomość na adres karolantczakontakt@gmail.com. Dołożyłem jednak wszelkich starań, by
interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce
prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie
jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

# 12: Czy korzystam z cookies i czym one właściwie są?

Moja strona internetowa, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe,
wykorzystuje pliki cookies.
Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu
końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój

system teleinformatyczny (cookies własne) lub systemy teleinformatyczne podmiotów
trzecich (cookies podmiotów trzecich). W plikach cookies mogą być zapisywane i
przechowywane określone informacje, do których następnie systemy teleinformatyczne
mogą uzyskiwać dostęp w określonych celach.
Niektóre używane cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn.
po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu
końcowym i umożliwiają rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę
(trwałe cookies).
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies jako takich, możesz zapoznać się np.  z
tym materiałem .

# 13: Na jakiej podstawie korzystam z plików cookies?

Z plików cookies korzystam na podstawie Twojej zgody, za wyjątkiem sytuacji, gdy pliki
cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą
elektroniczną.
Pliki cookies, które nie są niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi drogą
elektroniczną, pozostają zablokowane do czasu wyrażenia przez Ciebie zgody na korzystanie
z plików cookies. Podczas Twojej pierwszej wizyty na stronie wyświetlam Ci komunikat z
pytaniem o Twoją zgodę wraz z możliwością zarządzania plikami cookies, tj. zdecydowania,
na które pliki cookies się godzisz, a które chcesz blokować.
Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać
używanie części funkcji dostępnych na stronie internetowej oraz powodować trudności w
korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.
Przykładowo, jeżeli zablokujesz pliki cookies wtyczek serwisów społecznościowych, przyciski,
widgety oraz funkcje społecznościowe zaimplementowane na stronie mogą być dla Ciebie
niedostępne.

Tak, możesz zarządzać ustawieniami plików cookies w ramach swojej przeglądarki
internetowej. Możesz blokować wszystkie lub wybrane pliki cookies. Możesz również
blokować pliki cookies konkretnych witryn. W każdej chwili możesz również usunąć zapisane
wcześniej pliki cookies oraz inne dane witryn i wtyczek.
Przeglądarki internetowe oferują również możliwość korzystania z trybu incognito. Możesz z
niego skorzystać, jeśli nie chcesz, by informacje o odwiedzonych stronach i pobranych
plikach zostały zapisane w historii przeglądania i pobierania. Pliki cookie utworzone w trybie
incognito są usuwane w momencie zamknięcia wszystkich okien tego trybu.

Dostępne są również wtyczki do przeglądarek umożliwiające kontrolę nad plikami cookies,
takie jak np.  Ghostery . Opcję kontroli nad plikami cookies może zapewniać również
dodatkowe oprogramowanie, w szczególności pakiety antywirusowe itp.
Ponadto, w Internecie dostępne są narzędzia pozwalające na kontrolę nad niektórymi
rodzajami plików cookies, w szczególności na  zbiorowe zarządzanie ustawieniami reklamy
behawioralnej.
Daję Ci również możliwość kontroli nad plikami cookies bezpośrednio z poziomu mojej
strony internetowej. Zaimplementowałem specjalny mechanizm do zarządzania plikami
cookies, który pozwala Ci blokować te pliki cookies, których sobie nie życzysz.
Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać
używanie części funkcji dostępnych na stronie internetowej oraz powodować trudności w
korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.
Przykładowo, jeżeli zablokujesz pliki cookies wtyczek serwisów społecznościowych, przyciski,
widgety oraz funkcje społecznościowe zaimplementowane na mojej stronie mogą być dla
Ciebie niedostępne.

# 15: W jakich celach korzystam z plików cookies własnych?

Pliki cookies własne wykorzystywane są do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania
poszczególnych mechanizmów strony, takich jak zapamiętywanie zawartości koszyka przez
określony czas po dodaniu do niego wybranych produktów, prawidłowe przesyłanie
formularzy widocznych na stronie, obsługa form newsletterowych itp.
W plikach cookies własnych przechowywana jest również informacja o zdefiniowanych przez
Ciebie ustawieniach cookies dokonanych z poziomu mechanizmu do zarządzania plikami
cookies.

# 16: Jakie pliki cookies podmiotów trzecich są wykorzystywane?

W ramach strony internetowej funkcjonują następujące pliki cookies podmiotów trzecich:
 Google Analytics,
 Google Ads,
 Hotjar,
 Facebook Custom Audiences,
 Facebook Connect i inne wtyczki społecznościowe,
 Disqus,
 SoundCloud,
 YouTube.

Szczegóły dotyczące poszczególnych plików cookies podmiotów trzecich opisane zostały
poniżej.

Google Analytics – szczegóły
Korzystam z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizuję, opierając się na
prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu
optymalizacji strony internetowej.
W celu korzystania z Google Analytics, zaimplementowany został w kodzie strony specjalny
kod śledzący Google Analytics. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC
dotyczące usługi Google Analytics. W każdej chwili możesz zablokować kod śledzący Google
Analytics, instalując  dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google .
Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu ze
strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów
Google, które mogą znajdować się w całym świecie i tam są przechowywane.
Z uwagi na aktywowaną anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany przed
przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do
serwerów Google i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją
przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi
Google.
Podkreślam, że w ramach Google Analytics mam dostęp wyłącznie do Informacji
Anonimowych.
Usługi Google Analytics i Google Analytics 360 uzyskały certyfikat niezależnego standardu
bezpieczeństwa ISO 27001. ISO 27001 jest jednym z najczęściej uznawanych standardów na
świecie i poświadcza spełnianie odpowiednich wymogów przez systemy obsługujące Google
Analytics i Google Analytics 360.
Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z wykorzystywaniem przez Google
danych z witryn i aplikacji, które korzystają z usług Google, zachęcam do zapoznania się
z  tymi informacjami .

Hotjar – szczegóły
Korzystam z narzędzia Hotjar, żeby lepiej zrozumieć Twoje potrzeby oraz optymalizować
stronę pod kątem Twoich doświadczeń związanych z korzystaniem z niej, co stanowi prawnie
uzasadniony interes. Narzędzie zapewniane jest przez zewnętrzny podmiot, tj. Hotjar
Limited, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta.
Hotjar rejestruje każdego odwiedzającego stronę i umożliwia odtworzenie nagrania wideo z

jego ruchu na stronie, jak również wygenerowania tzw. map cieplnych. W ramach narzędzia
Hotjar nie mam dostępu do informacji, które pozwalają na Twoją identyfikację, ponieważ
Hotjar nie rejestruje procesu wypełnienia formularzy. Informacje, do jakich mam dostęp w
ramach Hotjar to, w szczególności:
 informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
 podstrony, jakie przeglądasz w ramach serwisu,
 czas spędzony w serwisie oraz na jego podstronach,
 przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami w ramach serwisu,
 źródło, z którego przechodzisz do serwisu,
 miejsca, w które klikasz myszką.
W celu korzystania z Hotjar, zaimplementowany został w kodzie strony specjalny kod
śledzący Hotjar. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Hotjar Limited. Zgromadzone
w ramach plików cookies informacje przechowywane są przez Hotjar w ramach
pseudonimowego profilu użytkownika. Ani Hotjar ani ja nie wykorzystujemy tych informacji
do Twojej identyfikacji.
Możesz sprzeciwić się tworzeniu przez Hotjar Twojego profilu użytkownika, przechowywania
przez Hotjar informacji na temat Twojego korzystania z mojej strony oraz wykorzystywania
plików cookies Hotjar tutaj: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out .
Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach
Hotjar, zachęcam do zapoznania się z polityką prywatności Hotjar:
https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy .

Google Ads – szczegóły
Korzystam z funkcji remarketingowych dostępnych w ramach systemu Google AdWords
obsługiwanego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,
USA. Działania w tym zakresie realizuję, opierając się na prawnie uzasadnionym interesie,
polegającym na marketingu własnych produktów lub usług.  
Przy okazji odwiedzin mojej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w Twoim
urządzeniu plik remarketing cookie firmy Google, który zbiera informacje na temat Twojej
aktywności na stronie. Dzięki zgromadzonym w ten sposób informacją jestem w stanie
wyświetlać Ci reklamy w ramach sieci Google w zależności od Twoich zachowań na stronie.
Przykładowo, jeżeli wyświetlisz jakiś produkt, informacja o tym fakcie zostanie odnotowana
przez plik remarketing cookie, co sprawi, że będę mógł skierować do Ciebie reklamę
dotyczącą tego produktu lub jakąkolwiek inną, którą uznamy za właściwą. Reklama ta
zostanie wyświetlona Ci w ramach sieci Google podczas korzystania przez Ciebie z Internetu,
przeglądania innych stron internetowych itp.
Podkreślam, że korzystając z Google Ads, korzystam wyłącznie z Informacji Anonimowych. 
Korzystając z Google AdWords, jestem jedynie w stanie definiować grupy odbiorców, do
których chciałbym, by nasze reklamy docierały. Na tej podstawie Google podejmuje decyzję,
kiedy i w jaki sposób zaprezentuje Ci reklamę.

Dalsze przetwarzanie informacji ma miejsce tylko wtedy, gdy wyraziłeś zgodę wobec Google
na łączenie historii przeglądania z Twoim kontem oraz wykorzystanie informacji z Twojego
konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych.
W takiej sytuacji Google wykorzysta Twoje dane w celu stworzenia i zdefiniowania list grup
docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy
tymczasowo zebrane informacje z innymi posiadanymi danymi, aby utworzyć grupy
docelowe.
Jeżeli nie chcesz otrzymywać personalizowanych reklam, możesz zarządzać ustawieniami
reklam bezpośrednio po stronie Google: https://adssettings.google.com/ . 
Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z wykorzystywaniem przez Google
danych z witryn i aplikacji, które korzystają z usług Google, zachęcam do zapoznania się z
tymi informacjami:  https://policies.google.com/technologies/partner-sites .

Facebook Custom Audiences – szczegóły
W ramach systemu reklam Facebook Ads zapewnianego przez Facebook Inc., 1601 S.
California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA, korzystam z funkcji Niestandardowych Grup
Odbiorców w celu kierowania do określonych grup użytkowników targetowanych przekazów
reklamowych. Działania w tym zakresie realizuję, opierając się na prawnie uzasadnionym
interesie, polegającym na marketingu własnych produktów lub usług.
W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań na
stronie, zaimplementowany został w ramach strony Pixel Facebooka, który w sposób
automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z witryny. Zgromadzone w ten
sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów Facebooka, która mogą
znajdować się na całym świecie, w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA).
Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają mi na
Twoją identyfikację. W zależności od Twojej aktywności na stronie możesz trafić do
określonej grupy odbiorców, ale w żaden sposób nie identyfikuję poszczególnych osób
należących do tych grup.
Pixel Facebooka może śledzić i odnotowywać m.in. następujące Twoje zachowania:
 wyświetlenie zawartości określonej strony,
 przejście do kasy w ramach sklepu,
 sfinalizowanie zakupu w ramach sklepu,
 wypełnienie określonego formularza, np. zapisu do newslettera.
Informuję Cię jednak, że Facebook może łączyć zbierane informacje z innymi informacjami o
Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla
swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne
ode mnie, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w  polityce prywatności

Facebooka . Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi
ustawieniami prywatności.  Tutaj znajdziesz przydatne informacje w tym zakresie.

Facebook Connect i inne wtyczki społecznościowe – szczegóły
Na mojej stronie internetowej używane są wtyczki, przyciski i inne narzędzia
społecznościowe, zwane dalej łącznie „wtyczkami”, udostępniane przez serwisy
społecznościowe takie jak Facebook, Instagram, LinkedIN, Twitter.
Wyświetlając stronę internetową zawierającą wtyczkę danego serwisu społecznościowego,
Twoja przeglądarka przesyła do administratora tego serwisu społecznościowego informację
o odwiedzinach. Ponieważ wtyczka jest fragmentem serwisu społecznościowego
wbudowanym w stronę, przeglądarka wysyła informację o żądaniu pobrania zawartości
danego serwisu społecznościowego na stronę.
Wtyczki gromadzą pewne informacje na Twój temat, takie jak identyfikator użytkownika,
odwiedzana witryna, data i godzina oraz inne informacje dotyczące przeglądarki
internetowej.
Administratorzy serwisów społecznościowych wykorzystują część tych informacji, aby
personalizować warunki oglądania mojej strony. Na przykład, gdy odwiedzasz stronę z
przyciskiem „Lubię to”, administrator serwisu społecznościowego potrzebuje informacji, kim
jesteś, aby pokazać Ci, którzy z Twoich znajomych również lubią moją stronę.
Informacje gromadzone przez wtyczki mogą być również wykorzystywane przez
administratorów serwisów społecznościowych w ich własnych celach, takich jak np.
doskonalenie własnych produktów, tworzenie profili użytkowników, analiza i optymalizacja
własnych działań, targetowanie reklam. Nie mam realnego wpływu na to, w jaki sposób
informacje gromadzone przez wtyczki są następnie wykorzystywane przez administratorów
serwisów społecznościowych. Szczegółów w tym zakresie możesz szukać w regulaminach i
politykach prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych.
Wtyczki serwisów społecznościowych gromadzą i przekazują informacje do administratorów
tych serwisów nawet wtedy, gdy przeglądasz moją stroną nie będąc zalogowanym do
swojego konta w serwisie społecznościowym. Wtedy jednak przeglądarka wysyła bardziej
ograniczony zestaw informacji.
Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to administrator serwisu
będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na mojej stronie do Twojego profilu w
danym serwisie społecznościowym.
Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie
odwiedzin na mojej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym
serwisie, to przed wizytą na stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również
całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia
dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Ponadto, korzystanie z niektórych wtyczek może wiązać się z publikowaniem określonych
informacji w ramach Twoich profili społecznościowych. Przykładowo, informacje o
kliknięciach w przycisk „Lubię to” mogą być dostępne na Twojej osi czasu na Facebooku.
Oczywiście, jeżeli udostępniasz jakieś treści w swoich social media z wykorzystaniem wtyczek
osadzonych na mojej stronie, to udostępnienie to w sposób naturalny będzie widoczne w
Twoim profilu.
Jeżeli chodzi o szczegóły związane z przetwarzaniem przez administratorów serwisów
społecznościowych informacji gromadzonych przez wtyczki, w szczególności o cel i zakres
gromadzenia danych oraz ich dalsze przetwarzanie i wykorzystanie przez administratorów,
jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania
ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności, wszystko znajdziesz w politykach
prywatności poszczególnych usługodawców:
 Facebook ,
 Twitter ,
 LinkedIN ,
 Instagram .

Disqus – szczegóły
Na stronie wykorzystywany jest system komentarzy Disqus obsługiwany przez zewnętrzny
podmiot, tj. Disqus, Inc., 717 Market St San Francisco, CA 94103, USA.
Gdy wyświetlasz stronę zawierającą komentarze obsługiwane przez system Disqus, Disqus
wysyła jeden lub więcej plików cookies do Twojego urządzenia, które identyfikują Twoją
przeglądarkę internetową. Pliki cookies Disqus odpowiedzialne są za prawidłowe
funkcjonowanie systemu komentarzy, w szczególności usprawniają proces logowania się. W
ramach plików cookies Disqus gromadzone są również informacje w jaki sposób korzystasz z
mojej strony (np. podstrony, który odwiedzasz, linki, w które klikasz) w celu analizy Twojej
aktywności oraz personalizowania wyświetlanych Ci w ramach systemu Disqus treści, w tym
reklam.
Jeżeli Disqus wyświetla reklamy, korzysta z technologii wspierających ten proces, takich jak
Google, Polymorph, ServeBid, które mogą ustawiać cookies na potrzeby personalizacji
marketingu, powiązania reklam z późniejszymi aktywnościami, limitowania jak często
wyświetlane są Ci poszczególne reklamy.
Pamiętaj, że z systemu komentarzy Disqus korzystasz jako jego własny użytkownik, na
podstawie regulaminu oraz polityki prywatności Disqus. Disqus jest samodzielnym,
niezależnym podmiotem świadczącym na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną. Szczegółów
w zakresie zasad korzystania z systemu Disqus, w tym ochrony prywatności, możesz szukać w
dokumentach udostępnianych bezpośrednio przez Disqus:
 regulamin: https://help.disqus.com/en/articles/1717102-terms-of-service#publisher-
terms-of-service-agreement ,

 polityka prywatności: https://help.disqus.com/en/articles/1717103-disqus-privacy-
policy .

SoundCloud – szczegóły
Na moich stronach osadzane są widgety SoundCloud pozwalające Ci odtwarzać nagrania
dostępne w serwisie SoundCloud bezpośrednio z moich stron. Operatorem serwisu
SoundCloud jest SoundCloud Limited, Rheinsberger Str. 76/77, 10115 Berlin, Niemcy.
Kiedy odwiedzasz stronę z osadzonym widgetem SoundCloud, SoundCloud otrzymuje pewne
informacje, w tym informacje o odwiedzonej witrynie oraz interakcjach z widgetem.
SoundCloud i widget mogą Cię rozpoznawać, w szczególności z wykorzystaniem technologii
plików cookies. SoundCloud wykorzystuje gromadzone w ten sposób informacje do
zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania widgetu, analizy i optymalizacji
w zakresie świadczonych przez SoundCloud usług, jak również w celach personalizacji i
reklamy.
Pamiętaj, że odtwarzając nagrania dostępne w serwisie SoundCloud, korzystasz z usług
świadczonych drogą elektroniczną przez SoundCloud. SoundCloud jest samodzielnym,
niezależnym podmiotem świadczącym na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną. Szczegółów
w zakresie zasad korzystania z SoundCloud, w tym ochrony prywatności, możesz szukać w
dokumentach udostępnianych bezpośrednio przez SoundCloud:
 regulamin: https://soundcloud.com/terms-of-use ,
 polityka prywatności: https://soundcloud.com/pages/privacy ,
 polityka cookies: https://soundcloud.com/pages/cookies .

YouTube – szczegóły
Na moich stronach osadzane są widgety YouTube pozwalające Ci odtwarzać nagrania
dostępne w serwisie YouTube bezpośrednio z moich stron. Serwis YouTube obsługiwany jest
przez Google LLC.
Wideo osadzane są na stronie w trybie ochrony prywatności. Bazując na informacjach
udostępnianych przez YouTube, oznacza to, że żadne pliki cookies nie są zapisywane na
Twoim urządzeniu ani Google nie gromadzi jakichkolwiek informacji na Twój temat, dopóki
nie odtworzysz nagrania.
Gdy odtwarzasz nagranie, YouTube zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookies i otrzymuje
informacje, że odtworzyłeś nagranie z poziomu określonej strony internetowej, nawet jeśli
nie posiadasz konta Google czy nie jesteś akurat zalogowany. Jeśli zalogowałeś się do konta
Google, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na mojej
stronie do Twojego konta. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i
wykorzystania przez Google, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym
zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności
zostały opisane w polityce prywatności Google. 

Jeśli nie chcesz, aby Google przyporządkowywał dane zebrane w trakcie odtwarzania wideo
bezpośrednio Twojemu profilowi, przed odtworzeniem wideo musisz się wylogować ze
swojego konta. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek
stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.
Informacje gromadzone w ramach plików cookies związanych z osadzonymi na moich
stronach filmami z serwisu YouTube wykorzystywane są przez Google w celu zapewnienia
prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania widgetu, analizy i optymalizacji w zakresie
świadczonych przez YouTube usług, jak również w celach personalizacji i reklamy.
Pamiętaj, że odtwarzając nagrania dostępne w serwisie YouTube, korzystasz z usług
świadczonych drogą elektroniczną przez Google LLC. Google LLC jest samodzielnym,
niezależnym podmiotem świadczącym na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną. Szczegółów
w zakresie zasad korzystania z YouTube, w tym ochrony prywatności, możesz szukać w
dokumentach udostępnianych bezpośrednio przez YouTube:
 regulamin: https://www.youtube.com/t/terms ,
 polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy

# 17: Czy śledzę Twoje zachowania podejmowane w ramach mojej strony internetowej?

Tak, korzystam z narzędzi Google Analytics, Google AdWords, Hotjar oraz Facebook Custom
Audiences, które wiążą się z gromadzeniem informacji na temat Twoich aktywności na mojej
stronie. Narzędzia te zostały szczegółowo opisane w ramach pytania poświęconego plikom
cookies podmiotów trzecich, dlatego nie będziemy powtarzać tych informacji również tutaj.

# 18: Czy kieruję do Ciebie targetowane reklamy?

Tak, korzystam z Facebook Ads oraz Google Ads, w ramach których mogę kierować reklamy
do określonych grup docelowych zdefiniowanych w oparciu o różne kryteria takie jak wiek,
płeć, zainteresowania, zawód, praca, działania podejmowane uprzednio w ramach naszej
strony. Narzędzia te zostały szczegółowo opisane w ramach pytania poświęconego plikom
cookies podmiotów trzecich, dlatego nie powtarzam tych informacji również tutaj.

§ 19: W jaki sposób możesz zarządzać swoją prywatnością?
Odpowiedź na to pytanie znajduje się w wielu miejscach tej polityki prywatności przy okazji
opisywania poszczególnych narzędzi, reklamy behawioralnej, zgody na cookies itp. Niemniej
jednak, dla Twojej wygody zebrałem jeszcze raz te informacji w jednym miejscu. Poniżej
znajdziesz listę możliwości zarządzania swoją prywatnością.
 ustawienia cookies w ramach przeglądarki internetowej,
 wtyczki do przeglądarek wspierające zarządzanie plikami cookies np. Ghostery,
 dodatkowe oprogramowanie zarządzające plikami cookies,

 tryb incognito w przeglądarce internetowej,
 ustawienia reklamy behawioralnej, np. youronlinechoices.com,
 mechanizm zarządzania plikami cookies z poziomu mojej strony,
 Google Analytics Opt-out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout ,
 Google Ads Settings: https://adssettings.google.com/ ,
 Facebook Ads Settings: https://www.facebook.com/ads/settings ,
 HotJar Opt-out: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out

# 20: Czym są logi serwera?

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym
przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w
logach serwera.
Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce
internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane
są na serwerze.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze
strony i nie są wykorzystywane w celu Twojej identyfikacji.
Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a
ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania
serwerem.

# 21: Czy jest jeszcze coś, o czym powinieneś wiedzieć?

Jak widzisz, tematyka przetwarzania danych osobowych, wykorzystywania plików cookies i
zarządzania ogólnie pojętą prywatnością jest dość skomplikowana. Dołożyłem wszelkich
starań by niniejszy dokument dostarczył Ci jak najdalej idącej wiedzy w ważnych dla Ciebie
kwestiach. Jeżeli cokolwiek jest dla Ciebie niejasne, chcesz dowiedzieć się więcej lub po
prostu porozmawiać o Twojej prywatności, napisz na adres karolantczakontakt@gmail.com.

# 22: Czy ta polityka prywatności może podlegać zmianom?

Tak, mogę modyfikować tę politykę prywatności, w szczególności ze względu na zmiany
technologiczne oraz zmiany przepisów prawa. Jeżeli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem,
o każdej zmianie polityki prywatności otrzymasz wiadomość. Ponadto, wszystkie archiwalne
wersje polityki prywatności podlinkowane są poniżej.